Wifi_banner

ด้วยบริการ Wi-Fi Hotspot จาก SABS ISP. (SAB Solutions co., Ltd.) ท่านสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้าภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม แม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะทั่วไป

เรามีประสบการณ์ทางานมามากกว่า 5 ปีของทีมงานในการออกแบบและให้บริการ Hotspot สาหรับโรงแรม 4 – 5 ดาวทั่วประเทศ ยืนยันได้ถึงความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานเป็นอย่างดี ท่านสามารถใช้บริการ Wi-Fi Hotspot ได้ง่ายๆ เพียงแจ้งเราให้ทราบถึงความต้องการของท่าน เราสามารถจัดสรร Solution ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างลงตัว

บริษัท ทรัพย์ โซลูชั่น จากัด (SAB Solutions co., Ltd.) ไม่เพียงเป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspotเท่านั้น เรายังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาหรับองค์กร ใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/010/2552 โดยมีจุดเชื่อมโยงโครงข่ายหลัก ณ ชั้น 11 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในประเทศไทย ท่านสามารถวางใจได้ถึงคุณภาพของบริการจากเรา

[note note_color=”#e6ffbd” radius=”6″]ไม่มีความเสี่ยง (Non-Risk)

บริการ Wi-Fi Hotspot จาก SABS ISP (SAB Solutions co., Ltd.) เป็นบริการติดตั้งระบบให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ท่านเพียงอนุญาตให้เรานาอุปกรณ์ไปติดตั้งเพื่อให้บริการลูกค้าเท่านั้น สามารถให้บริการได้ภายใน 30 วัน* หลังเริ่มดาเนินการติดตั้ง

(*จานวนวันขึ้นอยู่กับจานวนและความยากง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์)[/note]

Key Benefit

 • มีรายได้เสริมจากการขายบัตรอินเทอร์เน็ต
 • โอกาสในการสร้างรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่
 • รองรับการใช้งานถึงระดับงานประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่
 • เพิ่มมูลค่าต่อสถานที่ของท่าน
 • ขยายและรักษาฐานลูกค้าเดิมของท่าน
 • มีระบบ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการตัดสินใจ

  1. นัดสารวจพื้นที่ให้บริการ / บริษัทฯ ส่งรายละเอียดพร้อมสัญญา
  2.  ลงนามในสัญญาบริการ
  3. เริ่มการติดตั้ง / ให้บริการลูกค้า ภายในเวลาตามกาหนด

[note note_color=”#e6ffbd” text_color=”#333333″ radius=”6″]Q & A

ถาม: เมื่อติดตั้งระบบแล้ว จะมีคนใช้งานจริงหรือ
ตอบ: ทุกวันนี้ อุปกรณ์พกพาหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา PDA โทรศัพท์มือถือ มักมีความสามารถในการ เชื่อมโยงโครงข่ายไร้สาย 802.11 b/g โดยที่ผู้ใช้งานเหล่านี้เมื่อพกพาอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วมักจะหาจุดเชื่อมต่อที่ เรียกว่า Wi-Fi Hotspot เพื่อใช้บริการ

ถาม: ระบบที่รองรับของ SABs คืออะไร
ตอบ: ระบบ Wi-Fi Hotspot ที่ SABs นามาให้บริการคือ 802.11 b/g/n ซึ่งรองรับทุกมาตรฐานของระบบ Wireless ที่มีอยู่ มีความเข้ากันได้กับระบบ Wireless ทั่วโลก ดังนั้นลูกค้าไม่ว่าจะนาอุปกรณ์มาจากที่แห่งใดในโลก ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของ SABs ได้ทันที

ถาม: มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย
ตอบ: ระบบ Wi-Fi Hotspot ของ SABs มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นระบบที่ต้องใช้รหัสผ่าน ก่อนเข้าสู่ระบบ นอกจากนั้นยังมีระบบเก็บ log การใช้งานเพื่อสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้อีกด้วย ถาม: หากระบบมีปัญหาจะมีเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างไร ตอบ: บริษัทฯ มี Call Center แบบ 24x7x365 ให้บริการกับลูกค้าแบบ On-Line แต่หากเกิดความผิดพลาดของอุปกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่เข้าทาการแก้ไขอุปกรณ์โดยเร็วที่สุด

ถาม: จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการเก็บเงินได้อย่างไร
ตอบ: ท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง โดยบริษัทฯ จะมอบรหัสผ่านในการตรวจสอบยอดการใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนารายได้ของท่านมาทาการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องได้ทันที
[/note]