slidemanage2

 

บริษัท ทรัพย์ โซลูชั่น จำกัด หรือ SABS ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริหารงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในแต่ละส่วน ทั้งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการอินเทอร์เน็ต และการออกแบบระบบเครือข่าย> เป้าหมายของเรา คือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาโซลูชั่นที่ครอบคลุมในเรื่องระบบไอทีแบบครบวงจร และต้องการบริการคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

SABS ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร บริการทางด้านความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์คองค์กร และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ ในรูปแบบที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้อง การ ของลูกค้าองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นโยบายหลักที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ “บริการ” ภายใต้คำนิยาม “Spiritual Services

โดยยึดมั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขาย พร้อมการให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานผุ้เชี่ยวชาญของ SAB ซึ่งเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิการทำงานให้กับทุกองค์กร บริการให้คำปรึกษา รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ จัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสม พร้อมการดูแลรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญ

[su_note note_color=”#e6ffbd” text_color=”#333333″ radius=”6″]วิสัยทัศน์และการให้บริการ

บริษัท ทรัพย์ โซลูชั่น จำกัด ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาหลักขององค์กร ดังนั้น ทางทีมงานจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างบริการ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนของการวางระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร โดยการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและเทคนิค ตลอดจนดูแลจัดการระบบรักษาความปลอดภัย สามารถช่วยลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบและบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของระบบรักษาความปลอดภัยจะได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรแบบครบวงจร นับตั้งแต่กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและกระบวนการ วางระบบ บริหารจัดการ ดูแล วิเคราะห์ และออกรายงานสรุปผล พร้อมทั้งคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เหมาะสมและมีคุณภาพจากตัวแทนจำหน่าย ประกอบเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรต่างๆ รองรับการขยายระบบในอนาคต บริหารจัดการได้ง่าย ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม[/note]

การให้บริการ

คัดสรรอุปกรณ์ป้องกันระบบโครงข่ายสารสนเทศ ประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและกระบวนการ วางระบบ บริหารจัดการ ดูแล วิเคราะห์ และออกรายงานสรุปผล พร้อมทั้งให้บริการด้านการเงินเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก้ลูกค้าโดยมีทั้งการเช่าซื้อและเช่าใช้บริการอุปกรณ์พร้อมการบำรุงรักษา โดยมีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ