Services We Offer

Security Solutions

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

Network Solutions

บริการด้านการวางระบบเน็ตเวิร์ค ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษา

Consultant

บริการให้คำปรึกษา พร้อมจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะสม และการบำรุงรักษา

Training

อบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้การใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท